หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volute หมายถึง หอยจุ๊บแจง ยอดเสาหินทำเป็นรูปม้วนรับเพดานม้วน

คำศัพท์ volute แปลว่า หอยจุ๊บแจง ยอดเสาหินทำเป็นรูปม้วนรับเพดานม้วน หมายถึง หอยจุ๊บแจง ยอดเสาหินทำเป็นรูปม้วนรับเพดานม้วน volute อ่านว่า (โฝะลยูท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 259 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volute (โฝะลยูท-)

หอยจุ๊บแจง ยอดเสาหินทำเป็นรูปม้วนรับเพดานม้วน