หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volunteer หมายถึง อาสา

คำศัพท์ volunteer แปลว่า อาสา หมายถึง อาสา volunteer อ่านว่า (ฝอลันเทีย-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 382 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volunteer (ฝอลันเทีย-)

อาสา