หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voluntary หมายถึง จงใจ

คำศัพท์ voluntary แปลว่า จงใจ หมายถึง จงใจ voluntary อ่านว่า (ฝอล-อันเทริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 196 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voluntary (ฝอล-อันเทริ)

จงใจ