หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volumetric หมายถึง เกี่ยวกับการวัดความจุ

คำศัพท์ volumetric แปลว่า เกี่ยวกับการวัดความจุ หมายถึง เกี่ยวกับการวัดความจุ volumetric อ่านว่า (ฝอลิวเมท-ริค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 199 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volumetric (ฝอลิวเมท-ริค)

เกี่ยวกับการวัดความจุ