หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volubly หมายถึง คล่อง

คำศัพท์ volubly แปลว่า คล่อง หมายถึง คล่อง volubly อ่านว่า (ฝอล-อิวบลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volubly (ฝอล-อิวบลิ)

คล่อง