หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volte face หมายถึง

คำศัพท์ volte face แปลว่า หมายถึง volte face อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 0 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
- - ไม่พบคำที่ต้องการค้นหา