หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volte หมายถึง การหลบ (ในการดวลดาบ)

คำศัพท์ volte แปลว่า การหลบ (ในการดวลดาบ) หมายถึง การหลบ (ในการดวลดาบ) volte อ่านว่า (ฝอลท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 337 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volte (ฝอลท)

การหลบ (ในการดวลดาบ)