หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voltaic หมายถึง ของวอลตา เกี่ยวกับไฟฟ้าชนิดเป็นกระแส

คำศัพท์ voltaic แปลว่า ของวอลตา เกี่ยวกับไฟฟ้าชนิดเป็นกระแส หมายถึง ของวอลตา เกี่ยวกับไฟฟ้าชนิดเป็นกระแส voltaic อ่านว่า (ฝ็อลเท-อิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 159 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voltaic (ฝ็อลเท-อิค)

ของวอลตา เกี่ยวกับไฟฟ้าชนิดเป็นกระแส