หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voltage หมายถึง แรงดันนับเป็นจำนวนโวลต์

คำศัพท์ voltage แปลว่า แรงดันนับเป็นจำนวนโวลต์ หมายถึง แรงดันนับเป็นจำนวนโวลต์ voltage อ่านว่า (โฝล-ทิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 353 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voltage (โฝล-ทิจ)

แรงดันนับเป็นจำนวนโวลต์