หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volplane หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) ร่อนลงมาโดยดับเครื่อง

คำศัพท์ volplane แปลว่า (เครื่องบิน นักบิน) ร่อนลงมาโดยดับเครื่อง หมายถึง (เครื่องบิน นักบิน) ร่อนลงมาโดยดับเครื่อง volplane อ่านว่า (ฝอล-พเลน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volplane (ฝอล-พเลน)

(เครื่องบิน นักบิน) ร่อนลงมาโดยดับเครื่อง