หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volley หมายถึง ลูกสวน การยิงพร้อมกัน (คำสบถ) พักหนึ่ง การขว้างกราวหนึ่ง

คำศัพท์ volley แปลว่า ลูกสวน การยิงพร้อมกัน (คำสบถ) พักหนึ่ง การขว้างกราวหนึ่ง หมายถึง ลูกสวน การยิงพร้อมกัน (คำสบถ) พักหนึ่ง การขว้างกราวหนึ่ง volley อ่านว่า (ฝอล-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 189 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volley (ฝอล-ลิ)

ลูกสวน การยิงพร้อมกัน

(คำสบถ) พักหนึ่ง

การขว้างกราวหนึ่ง