หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volition หมายถึง อำนาจทำสิ่งใดตามใจ

คำศัพท์ volition แปลว่า อำนาจทำสิ่งใดตามใจ หมายถึง อำนาจทำสิ่งใดตามใจ volition อ่านว่า (โฝะลีฌ-อัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 185 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volition (โฝะลีฌ-อัน)

อำนาจทำสิ่งใดตามใจ