หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vole หมายถึง หนูท้องนา

คำศัพท์ vole แปลว่า หนูท้องนา หมายถึง หนูท้องนา vole อ่านว่า (โฝล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 638 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vole (โฝล)

หนูท้องนา