หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volcanos หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ

คำศัพท์ volcanos แปลว่า บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ volcanos อ่านว่า (ฝ็อลเค-โนส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volcanos (ฝ็อลเค-โนส)

บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ