หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volcanoes หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ

คำศัพท์ volcanoes แปลว่า บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ volcanoes อ่านว่า (ฝ็อลเค-โนส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 325 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volcanoes (ฝ็อลเค-โนส)

บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ