หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volcano หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ

คำศัพท์ volcano แปลว่า บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ หมายถึง บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ volcano อ่านว่า (ฝ็อลเค-โน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 602 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volcano (ฝ็อลเค-โน)

บุคคลที่พลุ่งพล่านอย่างภูเขาไฟ ภูเขาไฟ