หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volcanic หมายถึง พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ

คำศัพท์ volcanic แปลว่า พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ หมายถึง พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ volcanic อ่านว่า (ฝ็อลแคน-อิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 242 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volcanic (ฝ็อลแคน-อิค)

พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก

มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ