หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volatilize หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง

คำศัพท์ volatilize แปลว่า ทำให้เป็นไอ ร่างเริง หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง volatilize อ่านว่า (ฝอล-อะทิไลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volatilize (ฝอล-อะทิไลส)

ทำให้เป็นไอ ร่างเริง