หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volatility หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง

คำศัพท์ volatility แปลว่า ทำให้เป็นไอ ร่างเริง หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง volatility อ่านว่า (ฝอละทีล-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 174 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volatility (ฝอละทีล-อิทิ)

ทำให้เป็นไอ ร่างเริง