หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volatile หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง

คำศัพท์ volatile แปลว่า ทำให้เป็นไอ ร่างเริง หมายถึง ทำให้เป็นไอ ร่างเริง volatile อ่านว่า (ฝอล-อะทิล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 367 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volatile (ฝอล-อะทิล)

ทำให้เป็นไอ ร่างเริง