หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voile หมายถึง ผ้าป่าน

คำศัพท์ voile แปลว่า ผ้าป่าน หมายถึง ผ้าป่าน voile อ่านว่า (ฝอยล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 403 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voile (ฝอยล)

ผ้าป่าน