หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voila หมายถึง นั่นไงล่ะ

คำศัพท์ voila แปลว่า นั่นไงล่ะ หมายถึง นั่นไงล่ะ voila อ่านว่า (ฝัวลา-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 577 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voila (ฝัวลา-)

นั่นไงล่ะ