หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voidness หมายถึง ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง

คำศัพท์ voidness แปลว่า ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง หมายถึง ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง voidness อ่านว่า (ฝอยด-เน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 148 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voidness (ฝอยด-เน็ซ)

ละ ปราศจาก

ทำให้เป็นโมฆะ

ท้องฟ้า

ว่างเปล่า

ทำให้ว่าง