หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voidance หมายถึง การทำให้เป็นโมฆะ การถ่าย

คำศัพท์ voidance แปลว่า การทำให้เป็นโมฆะ การถ่าย หมายถึง การทำให้เป็นโมฆะ การถ่าย voidance อ่านว่า (ฝอยด-แอ็นซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voidance (ฝอยด-แอ็นซ)

การทำให้เป็นโมฆะ การถ่าย