หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

void หมายถึง ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง

คำศัพท์ void แปลว่า ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง หมายถึง ละ ปราศจาก ทำให้เป็นโมฆะ ท้องฟ้า ว่างเปล่า ทำให้ว่าง void อ่านว่า (ฝอยด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 671 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
void (ฝอยด)

ละ ปราศจาก

ทำให้เป็นโมฆะ

ท้องฟ้า

ว่างเปล่า

ทำให้ว่าง