หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voiceless หมายถึง พูดไม่ออก

คำศัพท์ voiceless แปลว่า พูดไม่ออก หมายถึง พูดไม่ออก voiceless อ่านว่า (ฝอยซ-เล็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voiceless (ฝอยซ-เล็ซ)

พูดไม่ออก