หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voice หมายถึง ออกเสียงสระ กล่าว เสียงพูด วาจกในไวยากรณ์

คำศัพท์ voice แปลว่า ออกเสียงสระ กล่าว เสียงพูด วาจกในไวยากรณ์ หมายถึง ออกเสียงสระ กล่าว เสียงพูด วาจกในไวยากรณ์ voice อ่านว่า (ฝอยซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 913 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voice (ฝอยซ)

ออกเสียงสระ กล่าว

เสียงพูด

วาจกในไวยากรณ์