หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vogue หมายถึง ความนิยม

คำศัพท์ vogue แปลว่า ความนิยม หมายถึง ความนิยม vogue อ่านว่า (โผก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 649 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vogue (โผก)

ความนิยม