หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vodka หมายถึง เหล้ารุสเซีย

คำศัพท์ vodka แปลว่า เหล้ารุสเซีย หมายถึง เหล้ารุสเซีย vodka อ่านว่า (ฝอด-คะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vodka (ฝอด-คะ)

เหล้ารุสเซีย