หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vociferate หมายถึง ตะโกน

คำศัพท์ vociferate แปลว่า ตะโกน หมายถึง ตะโกน vociferate อ่านว่า (โฝะซีฟ-เออะเรท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vociferate (โฝะซีฟ-เออะเรท)

ตะโกน