หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voces หมายถึง เสียงพูด

คำศัพท์ voces แปลว่า เสียงพูด หมายถึง เสียงพูด voces อ่านว่า (โฝ-ซีส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 305 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voces (โฝ-ซีส)

เสียงพูด