หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocative หมายถึง (การก) ที่ใช้เรียกในเวลาพูด

คำศัพท์ vocative แปลว่า (การก) ที่ใช้เรียกในเวลาพูด หมายถึง (การก) ที่ใช้เรียกในเวลาพูด vocative อ่านว่า (ฝอค-อะทิฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocative (ฝอค-อะทิฝ)

(การก) ที่ใช้เรียกในเวลาพูด