หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocational หมายถึง งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ

คำศัพท์ vocational แปลว่า งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ หมายถึง งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ vocational อ่านว่า (โฝะเค-ณะแน็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 334 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocational (โฝะเค-ณะแน็ล)

งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ)

เกี่ยวกับอาชีพ