หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocation หมายถึง งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ

คำศัพท์ vocation แปลว่า งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ หมายถึง งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ) เกี่ยวกับอาชีพ vocation อ่านว่า (โฝะเค-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 288 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocation (โฝะเค-ฌัน)

งาน ความจำใจ (เพราะหน้าที่บังคับ)

เกี่ยวกับอาชีพ