หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocalize หมายถึง ออกเสียงสระ

คำศัพท์ vocalize แปลว่า ออกเสียงสระ หมายถึง ออกเสียงสระ vocalize อ่านว่า (โฝ-แคะไลส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocalize (โฝ-แคะไลส)

ออกเสียงสระ