หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocalist หมายถึง นักร้อง

คำศัพท์ vocalist แปลว่า นักร้อง หมายถึง นักร้อง vocalist อ่านว่า (โฝ-แคะลิซท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 217 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocalist (โฝ-แคะลิซท)

นักร้อง