หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocal หมายถึง เกี่ยวกับเสียง พูดดัง

คำศัพท์ vocal แปลว่า เกี่ยวกับเสียง พูดดัง หมายถึง เกี่ยวกับเสียง พูดดัง vocal อ่านว่า (โฝ-แค็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 378 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocal (โฝ-แค็ล)

เกี่ยวกับเสียง พูดดัง