หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vocabulary หมายถึง ประมวลศัพท์

คำศัพท์ vocabulary แปลว่า ประมวลศัพท์ หมายถึง ประมวลศัพท์ vocabulary อ่านว่า (โฝะแคบ-อิวเลริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,219 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vocabulary (โฝะแคบ-อิวเลริ)

ประมวลศัพท์