หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vizir หมายถึง อัครมหาเสนาบดี

คำศัพท์ vizir แปลว่า อัครมหาเสนาบดี หมายถึง อัครมหาเสนาบดี vizir อ่านว่า (ฝิเสีย-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vizir (ฝิเสีย-)

อัครมหาเสนาบดี