หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vizier หมายถึง อัครมหาเสนาบดี

คำศัพท์ vizier แปลว่า อัครมหาเสนาบดี หมายถึง อัครมหาเสนาบดี vizier อ่านว่า (ฝิเสีย-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 168 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vizier (ฝิเสีย-)

อัครมหาเสนาบดี