หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vixenish หมายถึง ปากร้าย

คำศัพท์ vixenish แปลว่า ปากร้าย หมายถึง ปากร้าย vixenish อ่านว่า (ฝีค-เซะนิฌ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vixenish (ฝีค-เซะนิฌ)

ปากร้าย