หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vixen หมายถึง สุนัขจิ้งจอก หญิงปากร้าย

คำศัพท์ vixen แปลว่า สุนัขจิ้งจอก หญิงปากร้าย หมายถึง สุนัขจิ้งจอก หญิงปากร้าย vixen อ่านว่า (ฝีค-เซ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 220 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vixen (ฝีค-เซ็น)

สุนัขจิ้งจอก หญิงปากร้าย