หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivisector หมายถึง นักผ่าตัดสัตว์ทั้งเป็น

คำศัพท์ vivisector แปลว่า นักผ่าตัดสัตว์ทั้งเป็น หมายถึง นักผ่าตัดสัตว์ทั้งเป็น vivisector อ่านว่า (ฝีฝ-อิเซ็คเทอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivisector (ฝีฝ-อิเซ็คเทอะ)

นักผ่าตัดสัตว์ทั้งเป็น