หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivisect หมายถึง จำแนกแยกแยะ ผ่า

คำศัพท์ vivisect แปลว่า จำแนกแยกแยะ ผ่า หมายถึง จำแนกแยกแยะ ผ่า vivisect อ่านว่า (ฝีฝ-อิเซ็คท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivisect (ฝีฝ-อิเซ็คท)

จำแนกแยกแยะ ผ่า