หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

viviparous หมายถึง (สัตว์) ที่ออกลูกเป็นตัว

คำศัพท์ viviparous แปลว่า (สัตว์) ที่ออกลูกเป็นตัว หมายถึง (สัตว์) ที่ออกลูกเป็นตัว viviparous อ่านว่า (ไฝฝีพ-อะรัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 190 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
viviparous (ไฝฝีพ-อะรัซ)

(สัตว์) ที่ออกลูกเป็นตัว