หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vividness หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผนปลาบเข้าตา (ความจำ)แจ่มใส

คำศัพท์ vividness แปลว่า ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผนปลาบเข้าตา (ความจำ)แจ่มใส หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผนปลาบเข้าตา (ความจำ)แจ่มใส vividness อ่านว่า (ฝีฝ-อิดเน็ซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vividness (ฝีฝ-อิดเน็ซ)

ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง

โลดโผน

ปลาบเข้าตา

(ความจำ)แจ่มใส