หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vividly หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส

คำศัพท์ vividly แปลว่า ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส vividly อ่านว่า (ฝีฝ-อิดลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 206 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vividly (ฝีฝ-อิดลิ)

ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง

โลดโผน

ปลาบเข้าตา

(ความจำ) แจ่มใส