หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivid หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส

คำศัพท์ vivid แปลว่า ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส หมายถึง ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง โลดโผน ปลาบเข้าตา (ความจำ) แจ่มใส vivid อ่านว่า (ฝีฝ-อิด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 230 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivid (ฝีฝ-อิด)

ซ่าน เห็นจริงเห็นจัง

โลดโผน

ปลาบเข้าตา

(ความจำ) แจ่มใส