หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivacity หมายถึง ร่าเริง

คำศัพท์ vivacity แปลว่า ร่าเริง หมายถึง ร่าเริง vivacity อ่านว่า (ฝิแฝซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivacity (ฝิแฝซ-อิทิ)

ร่าเริง