หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vivacious หมายถึง ร่าเริง

คำศัพท์ vivacious แปลว่า ร่าเริง หมายถึง ร่าเริง vivacious อ่านว่า (ฝิเฝ-ฌัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 256 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vivacious (ฝิเฝ-ฌัซ)

ร่าเริง